اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
امروز سه شنبه 28 خرداد ماه سال 1398 | ورود | نقشه سایت | فارسی | English

پیام شهردار

بسمه تعالی 

(وَ الَّذینَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ 

 أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَیْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ یُنْفِقُونَ)

  

ضمن عرض سلام واحترام خدمت همشهریان محترم ومردم شریف ونجیب شهر وحوزه ی انتخابیه سنندج وهمچنین عرض ادب خدمت شنوندگان دانا وآگاه ، اینجانب فواد باباخانی فرزند بهاالدین،متولد ٠٨⁄٠٣⁄١٣٦٢ از شهر سنندج با لطف پروردگار بزرگ در این دوره برای شورای اسلامی شهر سنندج کاندید شده ام .

لذا با توجه به رحمت بیکران الهی وهمچنین پشتیبانی ، حمایت و همراهی همشهریان محترم امیدوارم که بعنوان یکی از اعضای شورای اسلامی شهر سنندج انتخاب گشته ودر راستای حق وعدالت وتوسعه وآبادانی در این امر مهم قدم برداشته ودر خدمت تمامی همشهریان ،جوانان ومردم بلند اندیش در کلیه ی نقاط حوزه ی انتخابیه ی شهر بوده واهداف وبرنامه های مهم را با کمک وهمراهی دیگر اعضای محترم ومنتخب برنامه ریزی کرده وبه نتیجه برسانیم .

لذا در این امر خطیب وآگاهانه تنها لطف وعنایت خداوند ومردم بزرگوار است که ما را همراهی می نماید.

کلیه ی اهداف ،برنامه ها وپیشنهادهای اینجانب در بخشهای مختلف بشرح زیر عنوان گشته که از شما خواهشمندم با آگاهی،منش و تفکربزرگ خویش تمامی موارد زیر را در نظر گرفته ومورد بحث وبررسی قراردهید.وبا ارائه ی نکته ها ونظرهای آگاهانه ی خویش بنده را دراین امربزرگ بعنوان خدمت گزاردولت وملت وبرادر وفرزند کوچک خویش یاری نمائید.

امید است که رحمت های بی شائبه وفراوان خداوند نیز در این امر خیر شامل حالمان گردد.

جهت اطلاع شما شهروندان گرامی مهمترین وظایف واختیارات شورای اسلامی شهرها که در قوانین اساسی به تصویب رسیده در سایت اینجانب بطور کامل قابل دسترسی است که در زیر به بعضی از مهمترین آنها اشاره شده است.

١−انتخاب شهردار برای مدت چهار سال

٢−نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی

٣− همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.

٤−برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی ، اقتصادی ، عمرانی ، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذیربط.

٥−تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراکز تفریحی ، ورزشی و فرهنگی

٦− اقدام در خصوص تشکیل انجمنها و نهادهای اجتماعی و تاسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف

٧− نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه وکلیه ی داراییهای شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها

٨−تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها

٩−تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداری و موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری

تبصره– کلیه درآمدهای شهرداری به حسابهایی که با تایید شورای شهر در بانکها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.

١٠− تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد.

١١−تصویب اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته به شهرداری با تایید و موافقت وزارت کشور.

١٢− تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر

١٣−نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

١٤−نظارت بر امور سینماها ، و دیگر اماکن عمومی ، که توسط بخش خصوصیتعاونی و یا دولتی اداره می‌شود

١٥− نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد وتوسعه معابر ، خیابانها ، میادین ، وفضاهای سبزوتاسیسات عمومی شهر

١٦−تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیر محصور شهری ازنظر عمران ، زیبایی شهر ، بهداشت وآسایش عمومی

١٧- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری

بررسی وشناخت کمبودها؛

بعنوان مثال مشکل بیکاری ونبود شغل برای جوانان ، ویا نبود سالنهای ورزشی برای بعضی از مناطق شهرازجمله مناطق حاشیه ای

همانند نایسر،حسن آباد،عباس آباد،حاجی آباد،دوشان،٢٥،کانی کوزله،آساوله و....

که این امر برسلامت تن وروان اکثرافرادجامعه موُثرواقع شده وجامعه را به سمت سلامتی سوق میدهد.

بررسی نیازها ؛

از جمله ی موارد میتوان به نیاز حل ترافیک ،احداث وساختن پارکینگهای منظم ودارای فضای کافی اشاره کرد.

یا مثلاایجاد فضاهای سبز در مناطق مختلف وافزایش آن در داخل محله های شهر نتیجه ی این اقدام برروحیه ی جامعه تأثیر گذاشته وبه جامعه آرامش میبخشد.

ویا نیاز به ایجاد کارگاههای تولیدی برای پیش بردن جامعه به سمت تولیدات وحتی صادرات وصنعتی نمودن و اقتصادی کردن آنها که خود یک حماسه ی اقتصادی است .

بررسی نارساییهای اجتماعی وفرهنگی ؛

مانندبررسی ازدواجهای ناموفق وآمارطلاق درجامعه که ناشی از فقرمعلومات فردی واجتماعی است ویکی از مشکلات فرهنگی جامعه میباشد.

بررسی مکانهای آموزشی ،بهداشتی ،رفاهی ونحوه ی دسترسی به آنها ودر دسترس بودن وقابل استفاده بودن آنها برای تمامی همشهریان محترم ، نه صرفا برای قشری مخصوص

همچنین تهیه ی طرح ها وپیشنهادهای اصلاحی وراه حل های کاربردی دراین زمینه هاجهت برنامه ریزی آگاهانه ومدبرانه وارائه ی آن به مقامات مسئول

همانطور که می دانید تمامی موارد بالا بررسی ، مطالعه ، شناخت وآگاهی درباره ی موارد ذکر شده می باشد.که در مرحله ی اول بصورت کامل موردنیاز است وقطعا این مطالعات جامع با کمک تمامی همشهریان صورت میگیرد.

در مراحل بعدی همکاری کردن بانهادها وارگان ها وادارات ذیربط برای عملی کردن وبه نتیجه رساندن این اهداف وطرح ها میباشد.ودرنهایت مرحله ی اجراونظارت برآنهاست.

 

واما برنامه های آینده ی اینجانب در خصوص مدیریت شهری از طریق شورای اسلامی شهر:

الف ـ خدمت به مردم ب ـ عمران و آبادانی ج ـ اشتغال د ـ نظارت برحسن انجام تمامی طرح هاوبودجه ها

١ـ ایجادمراکز اشتغال ومراکز کارآفرینی شهری

٢ـ مشارکت جوانان وزنان در اداره ی امور شهر

٣ـ استفاده از فناوری اطلاعات و IT درمدیریت شهری

٤ـ جذب سرمایه های داخلی وخارجی برای عمران وآبادانی شهر

٥ـ افزایش خدمات امور اجتماعی مانند مراکز مشاوره ،وام ازدواج ، وامهای اشتغال زایی ،وتقویت بخشهای خصوصی وسازمانهای غیر دولتی (مردم نهاد)

٦ـ تشویق ، ترغیب وبکارگیری جوانان بصورت مشارکتی وپیشنهادی در مسائل مهم وامور مربوط به شهروشهرسازی ومدیریت آن

٧ـ ارائه ی راه حل های نوین جهت رفع مشکل ترافیک شهری

٨ـ توسعه ی اماکن ورزشی جوانان وحمایت از ورزشهای مردمی

٩ـ حفظ معماری شهر ومرمت آثار تاریخی ونوسازی بافتهای فرسوده ی شهر

١٠ـ افزایش فضاهای سبز وفضاهای فرهنگی وتفریحی در شهر

١١ـ بهبودوتوسعه ی حمل ونقل شهری با توسعه ی شبکه ی اتوبوس رانی وتاکسی رانی

١٢ـ تسهیل در رفت وآمدجانبازان ،معلولین ،نابینایان وناشنوایان با انجام تغییرات فیزیکی هوشمند.

١٣ـ تسریع در رفت وآمدوسایل کمکی فردی واجتماعی مانندآمبولانس ها وماشین های آتش نشانی .

١٤ـ جمع آوری زباله ها وهدایت و تصفیه ی صحیح شبکه ی فاضلاب شهری در مناطق مختلف باارائه ی برنامه های نوین وپیشرفته

١٥ـ تلاش برای ریشه کن کردن اعتیاد وجمع آوری معتادان ومتکدیان خیابانی

١٦ـ احداث سرویس های بهداشتی وغیره در ایستگاههای اتوبوس ومناطق مختلف شهری برای آسایش حال بیماران ،کارگران،بازاریان ومسافران با روشهای جدید .

١٧ـ مقاوم سازی وایمنی کردن ساختمانها در برابر زلزله وبلایای طبیعی

١٨ـ ایجاد منطقه ی گردشگری وجذب توریستهای داخلی وخارجی .

١٩ـ نظارت برتکمیل واجرای شبکه ی آب شرب به تمام نقاط شهر در طول شبانه روز.

٢٠ـ نظارت براختصاص بودجه ی شهرداری ودرآمدهای شهری براساس پراکندگی جمعیت ،مطالعات ونیازهای منطقه ای برای هرکدام از مناطق شهر

٢١ـ پیگیری وضعیت کوچه ها وخیابانها وجدول گذاری ، آسفالت ، بازسازی وتعمیر آنها

٢٢ـ بررسی وارائه ی راه حلهای منطقی وعلمی برای رفع مشکل مناطقی که در معرض سیلاب واقع هستند ولایه روبی مسیر سیلاب ها

 

ودر نهایت پیشنهادهای اینجانب برای برخی کارها که خارج از وظایف شوراهامیباشد. وبرای به نتیجه رساندن آنها به کمک دیگر ارگانها نیاز است 

١ـ تأسیس سازمان بورس مختص به شهرستان برای ایجاد رقابت در میان سرمایه داران داخل وخارج استان

٢ـ ایجاد پارک وکتابخانه ی فرهنگی ،هنری برای ماندگاری آثار وسرگذشت زندگی مشاهیر،نویسندگان ،شاعران وهنرمندان

٣ـ کمک به ورزشکاران وحل معضل اعزام تیمهای پایه به سایر نقاط کشور

٤ـ توسعه ی ورزش وهمکاری با انجمنهای ورزشی وتعیین برنامه ی دراز مدت برای حضور

ورزشکاران کردستانی وسنندجی در تیمهای ملی والمپیک

 

 

اگر قرار است که بنده به عنوان عضوی از شورای شهر سنندج انتخاب شوم امیدوارم که شما بزرگواران در نهایت آگاهی کامل از اهداف و برنامه های بنده در مورد اینجانب تصمیم بگیرید . در نهایت رأی شما بزرگواران را بر دیدگان منت گذاشته و آماده ی خحدمتگذاری به شما همشهریان محترم می باشیم