اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
امروز چهارشنبه 1 خرداد ماه سال 1398 | ورود | نقشه سایت | فارسی | English

پیشینه و بافت

وجه تسمیه و تاریخچه شهر صحنه چندان مشخص نیست اما در سفرنامه‌ای ازناصرالدین شاه از «قریه صحنه» به عنوان روستایی حاصل‌خیز نام برده شده است. بر اساس آثار تاریخی که در شهر موجود است کاروانسراهای شاه عباسی در خیابان شاباسی و دخمه مادها[۴] در کوه‌های دربند صحنه از دیرباز در مسیر راه‌های کاروان‌رو قرار داشته‌است. صرف نظر از شکل مکتوب عربی (صحنه)، می‌توان آن را تلفّظ سئنه/ sa, ena دانست که به معنی شاهین است. در اسامی جاهای دیگر مانند سنه (سنندج)، هرسین، و شاهیندژ یا ساییندژ این جزء پدیدار است.