اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل
امروز پنج شنبه 29 شهریور ماه سال 1397 | ورود | نقشه سایت | فارسی | English

تاریخچه شهرداری

شهرداری شهرستان صحنه در سال 1309 تاسیس گردیده است. در ذیل اسامی شهرداران شهرستان صحنه از ابتدا تاکنون آمده است :